Önismeret. Spiritualitás. Tudatosság.

Hogy megtedd a következő lépést egy teljesebb és örömtelibb élet felé... Önmagad felé.

2017 Május

2017.05.02.

Május érdekes hónap, tele meglepetésekkel. A legtöbb kellemes lesz. Májusban nagyon ellentétes áramlatok ígérkeznek. Olyan, mint amikor felnézve az égre, a magasban kis felhőcskéket látsz gyorsan haladva egy irányba, miközben alacsonyabban nagyobb, teltebb felhők haladnak a másik irányba. És néhány közülük, nagyjából egyharmad, meglehetősen sötétnek tűnnek.

A magasabban szálló felhők a spiritualitást jelképezik. Gyorsan haladnak egy irányba, míg az alacsonyabban mozgó felhők mutatják, mi is történik most valójában, eléggé ellentétes kép. Egy diszharmonikus energia felbukkanását jelzi ez, amely mintha az elmúlt évek alatt felépített egységesítésre szétbomlasztással és szétkapcsolással szeretne hatni.

Van egy régi portugál mondás: „Isten egyenesen görbe vonalakkal ír”. Istennek terve van és mi segíthetünk neki. Ha segíteni akarod Istent, segítsd az Ő gyermekeit. Amikor úgy tűnik, hogy minden darabokra hullik, akkor van lehetőség a legnagyobb átalakulásra és spirituális fejlődésre. Nem mindig könnyű, de szükséges az ilyen mély szintű gyógyuláshoz. Ha a fő prioritás ezen a világon a boldogság és a gyógyulás, amellyel elérhetjük a boldogságot, (és ezáltal visszatérhetünk a teljességbe és az Egység felé haladhatunk), akkor előbb mindehhez fel kell ismernünk mindazt, amit a kollektív tudatba mélyre temettünk. Ezután tud gyógyulni. Olyan, mint egy rendkívül alacsony dagály egy szennyezett öbölben. Ilyen alacsony dagályban az autók szétroncsolódnak, régi sörös palackok és egyéb törmelékek takaríthatóak fel, a szennyeződés megmutatja magát, hogy tisztulhasson. Az emberiség tudatának néhány sötét oldala válik láthatóvá, mint a kapzsiság, büszkeség, gyűlölet, előítélet, elkülönülés csakúgy, mint a versengés, a kapitalizmus és a nacionalizmus sötét oldalai. Minden hemzseg a korrupciótól és egy általános apátia gőzölög mérgezően. Burjánzik a kettősség, a támadás azokra, akik mások, és az öntámadás. Az ítélkezés - az erő, amely a világ szenvedéseit okozza - és az elkülönülés szaporodik minden tudatosság nélkül, amely még ellenőrzés alatt tarthatná. Az elkülönülés hatása visszaüt ránk és szeretteinkre. Egy fasiszta, nyertes-vesztes hozzáállás van növekedőben. Vannak a terroristák, és másrészről meg van az a fajta csőlátás, hogy hogyan kellene a világnak működnie a hatalmon lévők szerint, és vannak a valódi hatalommal rendelkezők. „Valami forr a levegőben” ahogy a nagyapám mondaná. Ez egy makacs, gyönyörű igazságosság, amely kemény a saját világnézetében. Burjánzik a negativitás és a félelem. Az emberek félnek olyan erősek lenni, mint amilyenek valójában. Ennek következményeként manipulálva vannak és abba a meghatározott irányba hagyják terelni magukat, ahol a többség kiszolgálja a kevesek érdekeit.

Mindennek közepén működik a Tao, mely mindig a lehető legmagasabb szinten mutatja meg, mi az, ami gyógyulásra szorul. A Tao Abszolút és örök, miközben a dualitás, elkülönülés és szenvedés világában is jelen van. A legfontosabb felismerés személyes szinten most a gyógyító hozzáállás. A Szent Lélek, amely a Tao egy másik elnevezése, itt van számunkra, hogy vezessen, inspiráljon és megszüntesse az illúziót, egy jobb utat mutasson mindannyiunk számára a sikerhez. A partnerség és az egymásrautaltság felé fejlődik a világ. Egy közösség-alapú társadalom felé fejlődünk, ahol mindannyian a közös jóért dolgozunk. Az üzleti világ még nem találta meg a célját és beintegrálódását ebbe, hogy vezesse a világot, mivel még vakon tapogatózik a mélyben. De végül meg fogja találni, és elfoglalja majd vezető helyét, még ebben az évszázadban. Amikor a világ fejlődésében a puzzle egy óriási darabja a helyére kerül. Ami most van, az az ego egy utolsó nagy próbálkozása, hogy eltörölje vagy visszatartsa az egyenlőség és kölcsönösség kibontakozását. Minden problémánk gyökerénél a bűntudat és az öntámadás lefelé húzó ördögi köre található. Ha elérnénk az ártatlanságot, elérnénk a felszabadultságot és boldogságot. Nem csak megengednénk, hanem kérnénk az Ég határtalan Szeretetét, melyet megosztanánk, hogy az örömünk növekedjen. A jó hír az, hogy az ego ősi formáit, mint a démonok, ördögök és sötét istenségek, most megválthatjuk. Része a támadásnak, hogy észrevegyük őket, és így a föld Megmentőivel együtt megválthatjuk magunkat tőlük. Ez egy olyan emelkedés a világban, amely a „Bukás” óta nem volt lehetséges, és ez most ünneplésre méltó.

 A Május elhozza a gyógyulás kibontakozását, és az örömét, amely ebből adódik. Ami a kollektív számára a legerőteljesebb Májusban, az a gyógyulás útjának a választása, és annak a felismerése, hogy ha nem vagyunk boldogok és teljesek, akkor a gyógyulásra vagyunk meghívva. A gyógyulás útján járni, számos problémánkat feloldja, már csak az is, ha ez a hozzáállásunk. A világ a mi tükrünk, és minden, amit látunk benne, az az ítélkezésünkből és öntámadásunkból kivetülő projekció. A világ amit látunk, az annak a kívülre vetítése, ahogyan magunkat látjuk. Éppen ezért a megbocsátás a „gyakorlati szeretet”, ahogyan a Csodák Tanítása is hívja, mert ez az alap a boldog átalakuláshoz. A megbocsátás összeköti és egyesíti elménket legbelül, miközben kívül az ellenségekből szövetségeseket csinál. A megbocsátás gyógyítja rejtett bűntudatunkat, melyet kívülre vetítünk.

Az egyik kedvenc megbocsátás gyakorlatom A Csodák Tanításából, amelyet a negativitás ellen használok: „Nem ítélem el magam (emiatt)." Amit látunk, és ami történik velünk, az megmutatja az önmagunkról alkotott véleményünket – mit gondolunk magunkról. Ha elutasítjuk, hogy elítéljük magunkat akkor a bűntudat és az egó, amely különlegesnek és másnak akarja látni magát, feloldódik és átadja helyét a szeretetnek és a természetes kapcsolódásnak minden létezővel és A Létezéssel. Egyedül ezzel a gyógyuló hozzáállással minden felé, ami nem a boldogság, tudjuk könnyedén átalakítani magunkat abban a nagy változásban, amely érkezik. 85%-ka a változásnak tulajdonképpen fejlődés, de a születés, melyet nem ismersz fel, egy halálnak tűnő születés. Egy kora amerikai filozófus, Henry David Thoreau szerint: „Csak az a nap virrad fel, amelyre ráébredünk. És a fény, amely túl ragyogó, az elvakít”. Ne ítéld el magad a problémák vagy negativitás miatt, amelyet magad körül látsz személyes, nemzeti vagy globális szinten. Önmagad gyógyítása a válasz, amelyben békét találsz. Valamint az, hogy segíted a körülötted lévőket is gyógyulni, téged is gyógyít és szétterjeszti ezt a békét kifelé is.

Bűntudat, ítélkezés, szenvedés és támadás mind a béke és boldogság ellenségei, de illúziók. A tudatunk mélyebb rétegében a béke az igaz valóságunk. Az ártatlanság az igazság, és összeköt bennünket mindannyiunkat a közös jó érdekében. Az ártatlanság mindannyiunkat fivérekké és nővérekké tesz, akik ugyanahhoz az Atyához tartoznak, hogy a Mennybe visszavezethessen. A Menny válasza minden problémánkra a csoda. Amint megtisztítjuk magunkat az ítélkezéstől, megnyílunk a Szeretet és csoda befogadására, melyet Isten szán nekünk. A csodákra szükségünk van, és egyúttal meg is érdemeljük őket. Engedjük meg hát magunknak, hogy kérjük őket. Engedjük teljes elménket a gyógyulás és teljesség magasabb szintjei felé fordulni, így feladhatjuk a bűntudatot, amely a támadással és öntámadással együtt szaporodik. Nagyon könnyű csapdába esni és eltávolodni mindattól, ami valóban fontos a dolgok jobbá tételéhez. Engedjük hát el az egot és minden ősi maradványát a sötétségével együtt, és térjünk vissza teljes elménkkel Istenhez. Amint az ego támadása és öntámadása feloldódik, minden, ami marad bennünk, az szeretet. Ragadjuk hát meg a lehetőséget, ami ebben a hónapban adódik számunkra, hogy „felülemelkedjünk” önmagunkon, ezáltal az élet növekedhet bennünk. Humorral menni fog.

A május egy csodálatos hónap lehet, ha mindent, ami történik, úgy nézel, mint egy lehetőséget a gyógyulásra, az ártatlanságra és a nagyobb szeretetre. Kivirulhatunk, ezáltal megújulhatunk, így bátran nézhetünk szembe mindazzal, ami érkezik. Akkor a világban ma uralkodó nagy kettőségekből néhány újra a teljességbe fordulhat át. Használd fel ezt a hónapot az átalakulásra. Az átalakulásod sok életet menthet meg ebben a hónapban. Ha felismered a számodra lehetséges áldásos változásokat, megismerheted magad a változás angyalaként, egy kitágult világ előhírnökeként és az Isteni Szeretet tiszta csatornájaként.

Ítélkezés helyett áldást adj. Csak önmagadat látod.

Ne ítéld el magad semmiért sem.

Ne felejtsd el kérni a csodát.

Fordítsd teljes elmédet Isten felé.

Chuck Spezzano

Fordítás forrása

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!